22 Nov '15, 8am

@kr_sio https://t.co/UCqOeBZuIm これ見てたんだけど高い?

http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/cgi-bin/search.cgi

Full article: http://www.bushikaku.net/search/tokyo_fukushima/shinjuku_/

Tweets

@daomero 探せばあるはず 笑https://t.co/Psecy0nsLB

bushikaku.net 22 Nov '15, 3pm

http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/cgi-bin/search.cgi