22 Apr '16, 1pm

@DzintarsDzenis Jā, elektronsikās cigaretes var ņemt līdzi.Ierobežojumi rokas un reģistrētajai bagāžai - https://t.co/IGotfS74br

Bez tam aviodrošības inspektoriem ir tiesības aizliegto priekšmetu un vielu kategorijai pieskaitīt arī citus šķietami nekaitīgus priekšmetus vai vielas un nepieļaut to nogādi lidostas teritorijā un gaisa kuģī. Ja Jūru rokas, vai reģistrētāja bagāžā tiks konstatēts aizliegts priekšmets vai viela un apstākļi to pieļauj, pasažierim var tikt dota iespēja: • konsultēties ar aviopārvadātāju par priekšmeta/vielas ievietošanu reģistrētajā bagāžā; • atgriezties reģistrācijas zonā un aiznest aizliegto priekšmetu/vielu uz savu automašīnu vai atbrīvoties no tā citā, pasažierim pieņemamā veidā; • izmest priekšmetu/vielu aviodrošības pārbaudes kontrolpunktā novietotajā aizliegto priekšmetu konteinerā. Ja par aizliegto priekšmetu/ vielas pārvadāšanu ir paredzēts administratīvā vai kriminālā atbildība, aviodrošības inspektori pieaicina kompetentās tiesībaizsardzības iestādes darbiniekus. ...

Full article: http://www.riga-airport.com/lv/main/pasazieriem/noderiga-...

Tweets